Kontakt

Serdecznie zapraszamy

Kontakt

Telefon

+48 91 434 07 26

Telefon / fax

+48 91 488 05 88

Email

biuro@polonia.travel.pl

Adres

Plac Lotników 6/4, 70-414 Szczecin

Nazwa firmy

Polonia Jadwiga Nowicka

NIP

8511008691

Polonia Jadwiga Nowicka wpisana przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Szczecinie pod numerem UN/005119/94.
Biuro jest członkiem: Zachodniopomorskiej Izby Turystyki i jest przez nią rekomendowane.

Certyfikat Rekomendacyjny nr 06/2013.
Koncesja Organizatora Turystyki o nr rej. 0390 oraz gwarancja ubezpieczeniow w zakresie odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki spełniającą warunki przewidziana Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997.
Nr Polisy 01/2013/SZ wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” 02-822 Warszawa ul Poleczki 36.